چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان | بندرعباس

بار دیگر شرکت آبراک طرح، بنا بر تعهدات خود نسبت به ارتقای علمی کشور و ترویج تکنولوژی‌های نوین ساختمان، در چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بندرعباس حضور فعال داشت. این نمایشگاه از 3 دی ماه لغایت 6 دی ماه سال 1394 در محل دائمی نمایشگاه‌های بندرعباس برگزار گردید.

معرفی سیستم‌های دال مجوف یوبوت هدف اصلی کارشناسان فنی این شرکت بوده که با ارائه کاتالوگ‌ها و سی‌دی‌های آموزشی به این مهم می پرداختند.