هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان | تهران | مرداد 1397

شرکت آبراک طرح با افتخار در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان در تاریخ 15 مرداد تا 18 مرداد 1397 شرکت نمود و طبق عملکرد سال های گذشته توانسته است در راستای اهداف بلند صنعت ساختمان کشور قدم موثری بردارد.

حضور پرشکوه کلیه متخصصان و صنعتگران این عرصه باعث شادمانی و سرور کارشناسان و مدیران شرکت آبراک طرح گردید.

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /cantunn / سقف کانتون