یکشنبه, 24 فروردين 1393 09:13

دهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان | کیش | اردیبهشت ۱۳۹۳

شرکت آبراک طرح برای معرفی، ترویج و گسترش تکنولوژی دال مجوف دوپوش(یوبوت)در دهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش شرکت نمود.بسیاری از متخصصین و علاقه مندان ساختمان، با بازدید از غرفه این مجموعه با سیستم دال مجوف یوبوت بیشتر آشنا شدند.