چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1393 10:30

دوازدهمیـن نمایشـگاه تخصصی صنعت ساختمان | گلستان | خرداد ۱۳۹۳

 

شرکت آبراک طرح به منظور معرفی و ترویج سیستم دال مجوف یوبوت در دوازدهمیــن نمایشگاه تخصصی صنـعت ساختمان و خدمات فنی و مهندسی و تاسیـسات، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و پنجمین نمایشگاه تخصصی نوآوریهای صنعت ساختمان شرکت نمود. این نمایشگاه در استان گلستان با استقبال خوبی توسط علاقه مندان و متخصصان ساختمان برگزار گردید.