دوشنبه, 19 خرداد 1393 14:44

سمینار بتن ریزی در شرایط هوای گرم | ملایر | خرداد ۱۳۹۳

گروه ساختمانی ایستا، نماینده شرکت آبراک طرح در استان همدان، سمینار بتن ریزی در شرایط هوای گرم را در اول خرداد ماه 1393در شهر ملایر برگزار نمود. آقای مهندس حق طلب مدیرعامل گروه ایستا در خصوص موضوع سمینار سخنرانی نمودند. در پایان به کلیه مهندسین و شرکت کنندگان، گواهی شرکت در سمینار از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شد