یکشنبه, 25 خرداد 1393 12:07

سمینار بتن ریزی در شرایط هوای گرم | همدان | خرداد ۱۳۹۳

نماینده شرکت آبراک طرح  در استان همدان سمینار بتن ریزی در شرایط هوای گرم را باتدریس دکتر تدین عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا  برگزار نمود.گروه ساختمانی ایستا در 20 خرداد ماه 1393
با همکاری در برگزاری این سمینار گام بزرگی در پیشرفت علمی و افزایش سطح دانش مهندسین منطقه برداشتند. در پایان این سمینار به کلیه شرکت کنندگان از طرف سازمان نظام مهندسی گواهی نامه اعطا گردید.