شنبه, 04 مرداد 1393 15:58

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان | تهران | مرداد ۱۳۹۳

بار دیگر گروه آبراک توانست با حضور پرشور خود در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان گامی بزرگ در پیشبرد اهداف بلند خود در صنعت ساختمان سازی بردارد
.حضور پرافتخار و باشکوه علاقمندان و متخصصان عرصه ساختمان سازی باعث شادمانی و افتخار مدیران و مهندسین گروه آبراک می باشد. به امید روزهای پرشورتر و فعال تر