یکشنبه, 29 آذر 1394 14:58

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان | بندرعباس

 با توجه به برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در بندرعباس، شرکت آبراک نیز به منظور ایجاد تعامل بیشتر با متخصصان عرصه ساختمان و معرفی سیستم دالهای مجوف یوبوت در این نمایشگاه شرکت نموده است. منتظر حضور پرشور کلیه متخصصان و مهندسین ساختمان می باشیم.
تاریخ: 3 دی ماه 1394 لغایت 6 دی ماه
ساعت برگزاری نمایشگاه:17 الی 22
آدرس: بندرعباس- چهارراه جهان باز- خیابان بازرگانی-محل دایمی نمایشگاه های بین المللی بندرعباس