Super User

Super User

سه شنبه, 01 فروردين 782 00:00

77676

سه شنبه, 01 فروردين 782 00:00

4

سه شنبه, 01 فروردين 782 00:00

4

سه شنبه, 01 فروردين 782 00:00

3

سه شنبه, 21 -2660 00:00

1

 شروع عملیات اجرایی تکنولوژی کانتون در استان تهران

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /contunn / سقف کانتون

شنبه, 22 خرداد 1400 16:08

ویلای نمکلان

 

اين پروژه با مساحتی حدود 54000 متر مربع در 18 بلوک 8 طبقه در ضلع جنوبی مجلس شورای اسلامی و برای اسکان نمایندگان این مجلس طراحی شده است. با توجه به اهمیت این ساختمان ها، برای بالا بردن کیفیت ساخت و همچنین پوشش دهانه بزرگ میانی به عرض 8 متر از دال مجوف دوپوش استفاده شده است. در این پروژه جهت اجرای کنسول های بلند 4/5 متری از ترکیب تکنولوژی دال مجوف دوپوش و پیش تنیدگی با همکاری شرکت سازه های پیش تنیده آرمه بن استفاده شده است. ضخامت تمام شده سقف ها در این پروژه 30 سانتی متر می باشد.

عملیات اجرایی اولین سقف با تکنولوژی کانتون در استان کرمان در تاریخ 15 خرداد آغاز شد

این تکنولوژی اولین بار است که در این شهر مورد استفاده قرار میگیرد

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /contunn / سقف کانتون

شنبه, 25 ارديبهشت 1400 16:39

کانتون

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / قیمت سقف یوبوت / یوبوت یونولیتی پ سقف وافل

 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /cantunn / سقف کانتون contunn

شنبه, 25 ارديبهشت 1400 16:12

فیلم بتن ریزی کانتون

فیلم بتن ریزی کانتون

 

 کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمان

 مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت فیلم بتن ریزی کانتون / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت /

شنبه, 25 ارديبهشت 1400 15:35

فیلم سقف آماده کانتون

فیلم سقف آماده کانتون

 

 کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمان

 مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت فیلم سقف آماده کانتون / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت /

دوشنبه, 13 ارديبهشت 1400 16:35

مجتمع مسکونی پور امینی

 

اين پروژه با مساحتی حدود 54000 متر مربع در 18 بلوک 8 طبقه در ضلع جنوبی مجلس شورای اسلامی و برای اسکان نمایندگان این مجلس طراحی شده است. با توجه به اهمیت این ساختمان ها، برای بالا بردن کیفیت ساخت و همچنین پوشش دهانه بزرگ میانی به عرض 8 متر از دال مجوف دوپوش استفاده شده است. در این پروژه جهت اجرای کنسول های بلند 4/5 متری از ترکیب تکنولوژی دال مجوف دوپوش و پیش تنیدگی با همکاری شرکت سازه های پیش تنیده آرمه بن استفاده شده است. ضخامت تمام شده سقف ها در این پروژه 30 سانتی متر می باشد.

عملیات اجرایی اولین سقف با تکنولوژی کانتون در استان کرمان توسط شرکت عالی سازان عرش کارمانیا ( جناب آقای مهندس رضوی ) در تاریخ 12 اردیبهشت 1400 آغاز شد

این تکنولوژی اولین بار است که در این شهر مورد استفاده قرار میگیرد

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /contunn / سقف کانتون

شنبه, 04 ارديبهشت 1400 14:09

مجتمع مسکونی سیزده آبان

اين پروژه با انگیزه افزایش کیفیت ساخت و کاهش هزینه های اجرایی با مساحتی حدود 38000 متر مربع در 13 بلوک 6 طبقه ساخته شده است. ایجاد دال تخت در این پروژه با بهره گیری از تکنولوژی دال مجوف دوپوش، باعث کاهش هزینه های نازک کاری و حذف قسمت اعظمی از سقف های کاذب شده است. در این پروژه از دیوارهای باربر بتنی به جای ستون استفاده شده و طراحان سازه جهت پوشش دهانه های بزرگ میانی به عرض 10 متراز دال مجوف دوپوش به ضخامت 30 سانتی متر استفاده نموده اند.

عملیات اجرایی اولین سقف با تکنولوژی کانتون در استان لرستان شهر خرم آباد در تاریخ 27 فروردین 1400 آغاز شد

این تکنولوژی اولین بار است که در این شهر مورد استفاده قرار میگیرد

 

 

 

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /contunn / سقف کانتون

شنبه, 09 اسفند 1399 15:24

مجتمع مسکونی نبوی

اين پروژه با انگیزه افزایش کیفیت ساخت و کاهش هزینه های اجرایی با مساحتی حدود 38000 متر مربع در 13 بلوک 6 طبقه ساخته شده است. ایجاد دال تخت در این پروژه با بهره گیری از تکنولوژی دال مجوف دوپوش، باعث کاهش هزینه های نازک کاری و حذف قسمت اعظمی از سقف های کاذب شده است. در این پروژه از دیوارهای باربر بتنی به جای ستون استفاده شده و طراحان سازه جهت پوشش دهانه های بزرگ میانی به عرض 10 متراز دال مجوف دوپوش به ضخامت 30 سانتی متر استفاده نموده اند.

شروع عملیات اجرایی تکنولوژی کانتون

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /contunn / سقف کانتون

چهارشنبه, 26 آذر 1399 17:31

مجتمع مسکونی پورکریم

 

اين پروژه با مساحتی حدود 54000 متر مربع در 18 بلوک 8 طبقه در ضلع جنوبی مجلس شورای اسلامی و برای اسکان نمایندگان این مجلس طراحی شده است. با توجه به اهمیت این ساختمان ها، برای بالا بردن کیفیت ساخت و همچنین پوشش دهانه بزرگ میانی به عرض 8 متر از دال مجوف دوپوش استفاده شده است. در این پروژه جهت اجرای کنسول های بلند 4/5 متری از ترکیب تکنولوژی دال مجوف دوپوش و پیش تنیدگی با همکاری شرکت سازه های پیش تنیده آرمه بن استفاده شده است. ضخامت تمام شده سقف ها در این پروژه 30 سانتی متر می باشد.

چهارشنبه, 26 آذر 1399 16:17

مجتمع مسکونی قیوم زاده

 

اين پروژه با مساحتی حدود 54000 متر مربع در 18 بلوک 8 طبقه در ضلع جنوبی مجلس شورای اسلامی و برای اسکان نمایندگان این مجلس طراحی شده است. با توجه به اهمیت این ساختمان ها، برای بالا بردن کیفیت ساخت و همچنین پوشش دهانه بزرگ میانی به عرض 8 متر از دال مجوف دوپوش استفاده شده است. در این پروژه جهت اجرای کنسول های بلند 4/5 متری از ترکیب تکنولوژی دال مجوف دوپوش و پیش تنیدگی با همکاری شرکت سازه های پیش تنیده آرمه بن استفاده شده است. ضخامت تمام شده سقف ها در این پروژه 30 سانتی متر می باشد.

شنبه, 15 آذر 1399 13:49

مجتمع مسکونی بلوار لاله

 

اين پروژه با مساحتی حدود 54000 متر مربع در 18 بلوک 8 طبقه در ضلع جنوبی مجلس شورای اسلامی و برای اسکان نمایندگان این مجلس طراحی شده است. با توجه به اهمیت این ساختمان ها، برای بالا بردن کیفیت ساخت و همچنین پوشش دهانه بزرگ میانی به عرض 8 متر از دال مجوف دوپوش استفاده شده است. در این پروژه جهت اجرای کنسول های بلند 4/5 متری از ترکیب تکنولوژی دال مجوف دوپوش و پیش تنیدگی با همکاری شرکت سازه های پیش تنیده آرمه بن استفاده شده است. ضخامت تمام شده سقف ها در این پروژه 30 سانتی متر می باشد.

 

اين پروژه با مساحتی حدود 54000 متر مربع در 18 بلوک 8 طبقه در ضلع جنوبی مجلس شورای اسلامی و برای اسکان نمایندگان این مجلس طراحی شده است. با توجه به اهمیت این ساختمان ها، برای بالا بردن کیفیت ساخت و همچنین پوشش دهانه بزرگ میانی به عرض 8 متر از دال مجوف دوپوش استفاده شده است. در این پروژه جهت اجرای کنسول های بلند 4/5 متری از ترکیب تکنولوژی دال مجوف دوپوش و پیش تنیدگی با همکاری شرکت سازه های پیش تنیده آرمه بن استفاده شده است. ضخامت تمام شده سقف ها در این پروژه 30 سانتی متر می باشد.

شنبه, 15 آذر 1399 12:16

مجتمع مسکونی بلوار پزشک

 

اين پروژه با مساحتی حدود 54000 متر مربع در 18 بلوک 8 طبقه در ضلع جنوبی مجلس شورای اسلامی و برای اسکان نمایندگان این مجلس طراحی شده است. با توجه به اهمیت این ساختمان ها، برای بالا بردن کیفیت ساخت و همچنین پوشش دهانه بزرگ میانی به عرض 8 متر از دال مجوف دوپوش استفاده شده است. در این پروژه جهت اجرای کنسول های بلند 4/5 متری از ترکیب تکنولوژی دال مجوف دوپوش و پیش تنیدگی با همکاری شرکت سازه های پیش تنیده آرمه بن استفاده شده است. ضخامت تمام شده سقف ها در این پروژه 30 سانتی متر می باشد.

 بازدید آقای دکتر آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از شرکت آبراک طرح در مراسم افتتاح مرکز رشد شرکت های فن آور واحد تهران جنوب

ه گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب واقع در خیابان یخچال با حضور دکتر آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، دکتر علمایی معاون مهندسی و علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر خواجوی رئیس واحد تهران جنوبافتتاح شد.

در این مرکز رشد ۱۲ شرکت در حوزه های نانو آیتی و تجهیزات پزشکی مستقر می‌شوند.

مجموعه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان استارت آپی در این مرکز حضور دارند.

 

 

 

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /contunn / سقف کانتون

ه گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب واقع در خیابان یخچال با حضور دکتر آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، دکتر علمایی معاون مهندسی و علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر خواجوی رئیس واحد تهران جنوبافتتاح شد.

در این مرکز رشد ۱۲ شرکت در حوزه های نانو آیتی و تجهیزات پزشکی مستقر می‌شوند.

مجموعه‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان استارت آپی در این مرکز حضور دارند. 

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /contunn / سقف کانتون

دوشنبه, 26 آبان 1399 18:10

سقف بتنی فوق سبک

سقف بتنی فوق سبک

 

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /contunn / سقف کانتون

صفحه1 از12