موقعیت تهران
تعداد طبقات 6
متراژ 26،000 مترمربع
بزرگترین دهانه 9 متر
کاربری تجاری
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Single & 32 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا