موقعیت قم
تعداد طبقات 6
متراژ 40،000 مترمربع
بزرگترین دهانه 9
کاربری تجاری
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16-Single & 32 - Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا