موقعیت کرج
تعداد طبقات 8
متراژ 1،500 مترمربع
بزرگترین دهانه 10
کاربری مسکونی، تجاری
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20-Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا