موقعیت تهران
تعداد طبقات 7
متراژ 1،735 مترمربع
بزرگترین دهانه 10
کاربری تجاری
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16-Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا