موقعیت بجنورد
تعداد طبقات 8
متراژ 1,700 مترمربع
بزرگترین دهانه 10
کاربری تجاری/مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا