موقعیت چابهار
تعداد طبقات 2
متراژ 800 مترمربع
بزرگترین دهانه 12/5
کاربری آموزشی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20-Double & 32 - Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا