موقعیت مشهد
تعداد طبقات 1
متراژ 1،000 مترمربع
بزرگترین دهانه 12 متر
کاربری مذهبی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
32 Double
وضعیت پروژه
در حال بهره برداری