موقعیت تهران
تعداد طبقات 2
متراژ 1,000 مترمربع
بزرگترین دهانه  11 متر
کاربری پارکینگ
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
24 Double
وضعیت پروژه
در حال ساخت