موقعیت تهران
تعداد طبقات 9
متراژ 2000 مترمربع
بزرگترین دهانه  9
کاربری پارکینگ
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
 
وضعیت پروژه

 در حال انجام