موقعیت تهران
تعداد طبقات 7
متراژ 1.500 مترمربع
بزرگترین دهانه 9 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا