موقعیت همدان
تعداد طبقات 5
متراژ 1.311 مترمربع
بزرگترین دهانه 9.5متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا