موقعیت همدان
تعداد طبقات 6
متراژ 850مترمربع
بزرگترین دهانه 9.5متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا