موقعیت همدان
تعداد طبقات 8
متراژ 1.170 مترمربع
بزرگترین دهانه 9,5 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا