موقعیت همدان
تعداد طبقات 7
متراژ 650 مترمربع
بزرگترین دهانه 10,80 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16  Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا