موقعیت ورامین
تعداد طبقات 6
متراژ 36،000 مترمربع
بزرگترین دهانه 9 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Single
وضعیت پروژه
در حال اجرا