موقعیت اهواز
تعداد طبقات 5
متراژ 4،810 مترمربع
بزرگترین دهانه 10
کاربری تجاری
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
26 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا