موقعیت شیراز
تعداد طبقات 11
متراژ 4،600 مترمربع
بزرگترین دهانه 8/5 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا