موقعیت تهران
تعداد طبقات 10
متراژ 2,400 مترمربع
بزرگترین دهانه  
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 Double
وضعیت پروژه
در حال ساخت