موقعیت تهران
تعداد طبقات 4
متراژ 2,800 مترمربع
بزرگترین دهانه  
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 Double
وضعیت پروژه
در حال ساخت