موقعیت تهران
تعداد طبقات 7
متراژ 1,200 مترمربع
بزرگترین دهانه  8 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
 
وضعیت پروژه

اتمام