موقعیت تهران
تعداد طبقات 3
متراژ 450 مترمربع
بزرگترین دهانه  
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
 
وضعیت پروژه

 در حال انجام