شنبه, 26 مهر 1393 12:49

نمایشگاه صنعت ساختمان | اصفهان | مهر 1393

نماینده شرکت آبراک در استان اصفهان به منظور ترویج و توسعه سیستم دال مجوف یوبوت، در نمایشگاه صنعت ساختمان استان اصفهان از تاریخ 12 لغایت 16 مهرماه سال 1393 شرکت نمود. این نمایشگاه با حضور 85 شرکت معتبر در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار گردید. حضور پرشور و فعال در این نمایشگاه گامی موثر در سیستم دال مجوف دوپوش (یوبوت) در منطقه داشت.