یکشنبه, 21 دی 1393 03:25

سمینار آشنایی مهندسین و متخصصان خطه شمال کشور با سیستم دال مجوف یوبوت | 7 دی ماه 1393

نماینده شرکت آبراک طرح، جناب آقای دکتر احزن با همکاری نظام مهندسی بندر انزلی در تاریخ 7 دی ماه 1393 اقدام به برگزاری سمینار معرفی سیستم یوبوت و پروژه‌های مربوطه نمودند. در این سمینار جناب آقای مهندس بهاور مدیرعامل شرکت آبراک طرح به عنوان سخنران سمینار به معرفی این سیستم پرداختند.
حضور رئیس نظام مهندسی انزلی و اعضای نظام مهندسی باعث پربارتر شدن این نشست گردید. با برگزاری این سمینار زمینه آشنایی مهندسین و متخصصان خطه شمال کشور با سیستم دال مجوف یوبوت و سیستم های نوین صنعت ساختمان ایجاد گردید.