دوشنبه, 08 مهر 1398 17:23

هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته | کرمان | شهریور 1398

هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان ،با حضور تعدادی از شرکت های معتبر ساختمان از تاریخ 5 الی 8 شهریور سال 1398 در محل نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق واقع در کرمان بزرگراه آیت الله رفسنجانی برگزار گرید.
شرکت آبراک طرح بنا بر تعهدات خود نسبت به ارتقای فرهنگ ساختمان سازی در این نمایشگاه شرکت نموده است.
زمان:5 الی 8 شهریور سال 1398

مکان: نمایشگاه بین المللی جنوب شرق

 

 

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /contunn / سقف کانتون