موقعیت دماوند
تعداد طبقات 4
متراژ 35,000 مترمربع
بزرگترین دهانه 11/4
کاربری تجاری/اداری
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
32 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا