موقعیت ارومیه
تعداد طبقات 4
متراژ 520 مترمربع
بزرگترین دهانه  7
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Double
وضعیت پروژه
در حال ساخت