یوبوت چیست؟ بیشتر بخوانید
مفهوم سيستم سقف دال مجوف يوبوت  فروش یوبوت
امروزه از دال هاي تخت بتني با آرماتورگذاري معمولي مي توان در دهانه هاي بلند استفاده نمود. تغييرات جديد انجام شده در آيين نامه هاي طراحي و امکان استفاده از تکنولوژي هاي جديد باعث کاهش وزن دال وهزينه هاي اجرايي آن شده است. برخي از پيشرفت هاي انجام شده در زمينه تکنولوژي بتن مسلح و دلايل اجراي دال هاي تخت بتني در دهانه هاي بلند به ترتيب زير مي باشد:
استفاده از آرماتورهاي فولادي با مقاومت بالا
استفاده از آرماتورمنفی در وجه فوقاني دال به منظور کاهش تغيير شکل ها در دال هاي چند دهانه
استفاده از بتن مقاومت بالا در دال ها
استفاده از سيستم هاي قالب بندي جديد که علاوه بر امکان ايجاد هندسه دلخواه دال، باعث کاهش هزينه هاي اجرايي نيز مي گردد.
يک طراح مي تواند با توجه به وجود انواع سيستم هاي سقف بتن آرمه، سيستم سقف مناسب و اقتصادي را انتخاب کند. در انتخاب سيستم سقف بتن آرمه، علاوه بر اقتصاد طرح مي بايست به نکات زير توجه داشت:
سقف بايد مقاومت کافي در برابر بارهاي اعمال شده را داشته باشد.
به منظور محدود نمودن مقادير تغيير شکل ها تحت بارگذاري هاي دائم و غير دائم مي بايست سختي مورد نياز دال فراهم گردد.
با افزايش ابعاد دهانه ها، معيار سختي از اهميت بيشتري برخوردار مي شود. در اين حالت امکان دارد به جاي معيار مقاومت، معيار سختي تعيين کننده ابعاد اصلي باشد.
همانطور که در بالا اشاره شد با افزايش سختي دال مي توان دهانه هاي بيشتري را پوشش داد. اين امر که به ياري سيستم هاي قالب بندي امکان پذير شده است باعث ايجاد دال هاي متفاوت با سختي هاي متفاوت
مي گردد که برخي از آنها عبارتند از:
دال تخت
دال تخت کتيبه دار (قارچي)
دال با تيرهاي فرعي
دال مجوف
در دال هاي مجوف، استفاده از يک شبکه تير متعامد در زير دال اصلي، باعث کاهش حجم بتن ريزي، آرماتورگذاري و در عين حال کاهش وزن سقف مي گردد. با اين وجود در اين سيستم سختي مقطع دال افزايش
و در نتيجه افزايش بيشتر سختي دال بوجود آمده است. I به T شکل در دال مي باشد. دال مجوف دوپوش (يوبوت) نيز با الهام از دال هاي مجوف و با تغيير مقطع از T مي يابد. اين افزايش سختي به دليل ايجاد مقطع
اين فن آوري که در سال 1388 به تاييد مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن رسيده است از ترکيب نوآورانه بتن، ميلگرد و قالب هايي از جنس پلي پروپيلن ساخته شده و با قرارگيري اين قالب ها در ميان بتن و حذف بتن
ناکارآمد علاوه بر کاهش وزن دال و مصرف بتن باعث افزايش سختي دال مي گردد.

 

 

 

مزایای سیستم یوبوت بیشتر بخوانید
  • ایجاد دهانه های بزرگتر و کنسول های بلندتر
  • کاهش میزان انتقال صوت، حرارت و لرزش
  • امکان حذف تیرها و ایجاد دال تخت
  • بهبود عملکرد لرزه ای
  • امکان ایجاد شکل ها و بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف
  • امکان ستون گذاری نامنظم
آخرین اخبار بیشتر بخوانید
آخرین مقالات بیشتر بخوانید