کاتالوگ

برای مشاهده کاتالوگ اطلاعات فنی شرکت آبراک فایل زیر را دانلود کنید:

 

  1. نسخه جدید کاتالوگ اطلاعات فنی شرکت آبراک حجم (2.24 مگایابت)


     

     

  2.  کاتالوگ دفتر خدمات PMO گروه آبراک(1.43 مگایابت)


     

    3.کاتالوگ فنی معرفی تکنولوژی کانتون (Contunn) Ver: 01