مباحث فنی

مباحث فنی 1:

نحوه کنترل تغییر شکل دال

 

 

مباحث فنی 2:

مقاومت تحمل بار

 

 

مباحث فنی 3:

لبه های قالب یوبوت

 

 

مباحث فنی 4:

نحوه چیدمان قالب های یوبوت

 

 

مباحث فنی 5:

نحوه بتن ریزی دال های مجوف یوبوت

 

 

 

مباحث فنی 6:

فاصله بین قالب های یوبوت

 

 

مباحث فنی 7:

روانی بتن دال های مجوف

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /cantunn / سقف کانتون