پروژه اداری تجاری مرزداران

 پروژه اداری تجاری مرزداران
متراژ: 24000 مترمربع / تعداد طبقات: 16
نوع سقف: دال مجوف دوپوش (یوبوت) /  )
تکنولوژی های نوین ساختمان
https://telegram.me/abrack