دوشنبه, 13 ارديبهشت 1400 15:42

آغاز عملیات اجرایی اولین سقف کانتون در استان کرمان

عملیات اجرایی اولین سقف با تکنولوژی کانتون در استان کرمان توسط شرکت عالی سازان عرش کارمانیا ( جناب آقای مهندس رضوی ) در تاریخ 12 اردیبهشت 1400 آغاز شد

این تکنولوژی اولین بار است که در این شهر مورد استفاده قرار میگیرد

کلمات کلیدی: یوبوت - دال مجوف - ساختمان - عمران - معماری / فروش یوبوت / فروش کوبیاکس / فروش یوبوت اصلاح شده / فروش یوبوت استاندارد / مصالح دال مجوف / سبک سازی / مصالح ساختمانی / مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / 

 ( U-Boot ) beton two-way lightened voided slab slabs advantage

  مشکلات سقف یوبوت / سقف وافل / طراحی سقف یوبوت / دیتیل سقف یوبوت / قیمت اجرای سقف یوبوت / معایب سقف یوبوت / تفاوت یوبوت و کوبیاکس / فیلم اجرای سقف یوبوت / کانتون /contunn / سقف کانتون