موقعیت تهران
تعداد طبقات 8
متراژ 3.034 مترمربع
بزرگترین دهانه 10 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
26 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا