موقعیت تهران
تعداد طبقات 16
متراژ 22,000 مترمربع
بزرگترین دهانه  
کاربری اداری، تجاری
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
26 Double
وضعیت پروژه
در حال ساخت