موقعیت همدان
تعداد طبقات 3
متراژ 430 مترمربع
بزرگترین دهانه 11.3 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
20 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا