موقعیت تهران
تعداد طبقات 3
متراژ 760 مترمربع
بزرگترین دهانه  9 متر
کاربری مسکونی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع کانتون
 
20
وضعیت پروژه
در حال ساخت