موقعیت تهران
تعداد طبقات 1
متراژ 200 مترمربع
بزرگترین دهانه 12 متر
کاربری آموزشی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
 32 Double
وضعیت پروژه
در حال بهره برداری

گالری تصاویر